titel

Kwaliteit, veiligheid en kennis

Inhetgroen doet er alles aan te blijven voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. Daarbij zorgt Inhetgroen er op regelmatige basis voor dat  kennis up-to-date gehouden wordt. Dat Inhetgroen op de juiste wijze blijft denken en werken, wordt u verzekerd via de certificering via verschillende systemen, waarover Inhetgroen beschikt. Daarnaast is Inhetgroen aangesloten bij diverse relevante brancheverenigingen. Inhetgroen is erkend als leerbedrijf door Aequor. Een bewijs dat het bedrijf de deskundigheid in huis heeft om mensen vakkundig op te leiden. Hieronder treft u een overzicht:

VCA**
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Met VCA wordt een veilige en gezonde werkplek bevorderd en het milieu gespaard. Inhetgroen bewijst met dit certificaat dat het voldoet aan de belangrijkste regelingen uit de Arbowet.


  


ISO 9001
ISO staat voor International Standardisation Organisation. ISO is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten. Het Nederlandse ISO-lid is het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). De eisen in ISO 9001 zijn er met name op gericht dat een organisatie:

  • producten en/of diensten levert die voldoen aan de eisen van de klant;
  • producten en/of diensten levert die voldoen aan wet- en regelgeving
  • zich inspant om de klanttevredenheid te verhogen.

Inhetgroen is ISO 9001-gecertificeerd en bewijst hiermee zonder meer te voldoen aan de hierboven genoemde punten.  

Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Inhetgroen is aangesloten bij de branchevereniging VHG. De VHG adviseert en behartigt de belangen voor ruim 1.400 bedrijven in de groene sector. Daarnaast zijn binnen de brancheorganisatie groenvoorzieners, boomverzorgers en dak- en gevelspecialisten in eigen sectorverenigingen vertegenwoordigd.
Meer informatie hierover vindt u op www.vhg.org
  
Groenkeur Groenvoorziening en Groenkeur Boomverzorging
Groenkeur is een kwaliteitskeurmerk dat staat voor vakmanschap en professionaliteit. Het is een aanvulling op ISO/VCA en specifiek gericht op de groensector. Een doel van het kwaliteitskeurmerk is; ‘Goede groenvoorzieners/ boomverzorgingsbedrijven hebben tevreden klanten'. Dit is niet alleen te bereiken door goed vakmanschap maar ook het bedrijfsproces moet op orde zijn. Inhetgroen is gecertificeerd voor de onderdelen groenvoorziening en boomverzorging.
Meer informatie vindt u op www.groenkeur.nl

Aequor
Aequor maakt zich sterk voor een goede afstemming van het middelbaar beroepsonderwijs op de behoeften van het groene bedrijfsleven. De praktische vorming van de toekomstige medewerkers en ondernemers vindt plaats bij de leerbedrijven die door Aequor zijn erkend. Aequor heeft - op basis van door de branche vastgelegde criteria - Inhetgroen erkend als opleidingsbedrijf. Inhetgroen is dan ook opgenomen in het landelijk register van Aequor.
Meer informatie vindt u op www.aequor.nl