titel

PSO trede 3

Inhetgroen, hovenier uit Baak koploper in sociaal ondernemen

Bij Inhetgroen staat maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen hoog op de agenda. Haar jarenlange sociale bijdrage aan de maatschappij is bekroond met het hoogst behaalde PSO certificaat. Deze erkenning wordt uitgereikt aan organisaties die zich bijzonder inzetten voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarkpositie. Inhetgroen zorgt voor passend werk, integratie binnen de organisatie, begeleiding en aandacht voor het functioneren en de ontwikkeling van deze groep.

Prestatieladder Socialer Ondernemen

PSO is een landelijk certificatiestysteem ontwikkeld door TNO in samenwerking met verschillende marktpartijen. Dit onafhankelijk meetinstrument maakt zichtbaar wat de bijdrage van een bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en kan door gemeenten en andere opdrachtgevers worden ingezet bij Social Return. De prestatieladder kent naast een aspirant status drie niveaus. Inhetgroen is ingedeeld in trede 3, het hoogste niveau, dat erkenning geeft aan die bedrijven die behoren tot de koplopers op het gebied van socialer ondernemen.

Meer weten?

Wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van Sociaal Ondernemen of Social Return? Neem gerust contact met ons op.