titel

Maatschappelijk verantwoord

Wat betekent Maatschappelijk Verantwoord ondernemen voor Inhetgroen?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft niet alleen betrekking op een correcte omgang met de natuur en het milieu. Ook het bieden en behouden van passende werkgelegenheid, het bieden van voldoende ontplooiingskansen en het geven van verantwoordelijkheid in alle lagen van het personeelsbestand zijn voor Inhetgroen belangrijke beleidspunten. Dit geldt overigens ook voor het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, uiteraard onder zorgvuldige begeleiding. Dit alles tezamen leidt tot een klantgerichte, meedenkende en pro-actieve houding. Inhetgroen voert mede hierdoor kwalitatief hoogwaardige onderhoudsactiviteiten uit tegen concurrerende, marktconforme prijzen.
 Inhetgroen is een PSO trede 3 gecertificeerd bedrijf.